Pro Arbor

Rez
stromov
Rez stromov je dôležitá arboristická činnosť.
vedieť viac
Frézovanie pňov.
Frézujeme pne vo všetkých veľkostiach.
vedieť viac
Štiepkovanie konárov a drevnej hmoty.
Štiepkovanie je efektívny spôsob odvozu narezaných konárov.
vedieť viac
Akustická tomografia, Ťahová skúška
vedieť viac
Odborné práce na stromoch
Stromolezecké a arboristické kurzy

 

Je dôležité rozlišovať stromolezecké a arboristické kurzy. Ako to už vyplýva z názvu, stromolezecký kurz slúži na osvojenie bezpečnej techniky výstupu a pohybu v korune. V rámci kurz naučíme účastníkov základom bezpečného pohybu v korune a techniky rezu.

Arboristické kurzy sú špeciálne kurzy s rôznorodou stromovou tématikou: rez, hodnotenie a výsadba stromov. Špecifický kurz je ochrana stromov pri stavebnej činnosti.

Výsadba a
presádzanie stromov

Odborné zasadenie stromu na cieľové stanovište je z mnohých hľadísk najdôležitejšou arboristickou operáciou. Rovnako ako rez alebo bezpečnostné zaistenie stromu, aj výsadba si vyžaduje kvalifikovaného a dostatočne skúseného odborníka. Na to, aby strom dobre prosperoval a úspešne prekonal všetky počiatočné fázy svojho vývoja až k dospelosti, je nutné dobre poznať všetky techniky a technológie výsadby a presadzovania a ich výhody a nevýhody pre dané stanovište.

Poskytujeme poradenstvo a realizáciu všetkých systémových krokov pri výsadbe stromov a povýsadbovej starostlivosti.

Poradenstvo

Prvý a najdôležitejší krok k optimálnej starostlivosti o stromy je poradenstvo na odborne vysokej úrovni. Toto siaha od mladého stromu po chráneného veterána, od solitéru cez alej, až po stromy na ulici či v parku.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v arboristike vám budeme vedieť poradiť v akejkoľvek oblasti. Okrem poradenstva vieme poskytnúť realizáciu akýchkoľvek úkonov - od tých najjednoduchších až po tie najnáročnejšie.

Referencie
naše práce
1
Inštalácia TREEPARKER Trnavské Mýto, Bratislava 2021
2
Rez a inštalácia korunového istenia na Pallfyovskej lipe v Malackach 2021
3
Rez stromov v MŠ ZŠ v Bratislave-Ruzinov 2020
4
Letecká výsadba stromov Marianka 2016
5
AIRSPADE- optimalizácia stanovišťa Trenčín 2020
6
TREEPARKER výsadba do prekoreniteľných buniek 2017

Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+