Stromolezecké a arboristické kurzy | Pro Arbor

Stromolezecké a arboristické kurzy

Je dôležité rozlišovať stromolezecké a arboristické kurzy. Ako to už vyplýva z názvu, stromolezecký kurz slúži na osvojenie bezpečnej techniky výstupu a pohybu v korune. V rámci kurz naučíme účastníkov základom bezpečného pohybu v korune a techniky rezu.

Arboristické kurzy sú špeciálne kurzy s rôznorodou stromovou tématikou: rez, hodnotenie a výsadba stromov. Špecifický kurz je ochrana stromov pri stavebnej činnosti.


Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+