Prístrojové vyšetrenie stromov | Pro Arbor

Prístrojové vyšetrenie stromov

Akustická tomografia, ťahová skúška stability voči vývratu a zlomu.

Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+