Arboristika- rez stromov | Pro Arbor

Arboristika- rez stromov

Rez stromov

Rez stromov je jednou z dôležitých arboristických činností.

Stromy v prirodzenom prostredí sa účelovo zbavujú nepotrebných vetiev postupne sami, bez pričinenia arboristu, bez akýchkoľvek "estetických" nárokov na tvar koruny, podchodnú, či podjazdnú výšku alebo bezpečnosť svojho okolia. Jednoducho sústreďujú energiu do aktívnych vetiev nesúcich živé listy nevyhnutné pre prežitie stromu a nepotrebné vetvy ponechávajú drevorozkladným organizmom.

V prostredí človeka tieto procesy napodobňujeme účelovým cieleným rezom koruny. Samozrejme tak, aby nedošlo k poškodeniu stromu ale aby zároveň spĺňal nároky, ktoré naň kladie človek. Ide predovšetkým o bezpečnosť okolia stromu pri zachovaní všetkých ekologických funkcií, ktoré strom človeku a svojmu prostrediu prirodzene poskytuje.

Hlavný význam rezu stromov

 • založenie a výchova koruny mladých stromov - zakladacie rezy
 • starostlivosť o koruny dospelých stromov - udržiavacie rezy
 • tvarovanie korún špeciálnych okrasných taxónov - tvarovacie rezy
 • zaistenie prevádzkovej bezpečnosti v každom veku stromu
 • podpora tvorby kvetov a plodov pri vybraných taxónoch
 • úprava koreňového systému v nutných prípadoch

Najčastejším udržiavacím rezom dospelých stromov je tzv. komplexný zdravotný rez

Tento rez sa robí pri dospelých jedincoch, ktoré preklenuli obdobie intenzívneho rastu. Cieľom je predovšetkým zaistiť ich dlhodobú funkčnosť pri udržaní pokiaľ možno čo najlepšieho zdravotného stavu, vitality a prevádzkovej bezpečnosti.

Pri tomto reze sa odstraňujú alebo skracujú vetvy suché, mechanicky poškodené či zlomené alebo inak prevádzkovo nebezpečné, odumierajúce, napadnuté patogénom. Ďalej vetvy ktoré sa navzájom krížia a trú o seba, vetvy neprimerane zahusťujúce korunu a nevhodne postavené (napr. smerujúce do stredu koruny), kodominantné a tlakové vetvenia, vetvy so zníženou vitalitou, súbežné vetvy.

V rámci možností sa realizujú opravy a korekcie technologicky nesprávnych minulých zásahov (redukcia pahýľov na tvoriaci sa kalus, prípadne odvedenie na proventálny výhonok, ošetrenie odštepov a pod.) Tiež sa odstraňujú alebo redukujú niektoré proventálne výhonky, ktoré vznikli narušením celistvosti stromu po zlomení väčšej vetvy alebo technologicky nesprávnom reze.

Percento odstránených vetiev by v prevažnej väčšine nemalo presiahnuť 15 % hmoty koruny.

Pre ilustráciu zložitej špecifikácie účelového rezu stromu uvádzam príklady ďalších druhov rezu

 • bezpečnostný rez
 • presvetľovací rez
 • symetrizačný rez
 • redukčný rez
 • rekonštrukčný rez
 • stabilizačný rez SIA...

Stromolezectvo

Jedná sa o súbor účinných techník slúžiacich k výstupu do koruny stromu a bezpečnému pohybu a práci v celom jej objeme. Najúčinnejšia a zároveň najšetrnejšia je stromolezecká technika využívajúca tzv. stromolezecké lano, a to aj na výstup aj na prácu v korune. Pri ošetrovaní stromov nikdy nepoužívam tzv. hrotové stupačky.

Oceľové hroty stupačiek spôsobujú pri výstupe a pohybe na strome relatívne hlboké poranenia kambiálneho pletiva, čo môže viesť k vniknutiu patogénov do dreva a v konečnom dôsledku až vzniku dutiny a oslabeniu statiky stromu. Skúste si predstaviť výstup so stupačkami na hladký kmeň 300 ročného platana. Výnimkou je komplikovaná asanácia niektorých havarijných stromov, kde stupačky zaisťujú lepšiu stabilitu stromolezca pri reze.

Aké sú ďalšie výhody stromolezectva?

 • minimálne deštrukčné účinky na strom a jeho okolie - nedochádza k zhutňovaniu pôdy a poškodzovaniu povrchových koreňov ako pri ťažkej mechanizácii
 • 100% dostupnosť k stromom - uzavreté objekty, prudké svahy, cintoríny, stromy v poraste, elektrické vedenia
 • komplexná práca v celom objeme koruny - nezávisle na výške stromu; stromolezec nie je limitovaný dĺžkou pracovného ramena ani tvarom pracovného koša plošiny v prípade hustého vetvenia
 • malý nárok na uzatváranie manipulačnej plochy (odklon dopravy a pod.)
 • kvalitná vizuálna prehliadka koruny, kmeňa a vetiev - veľmi detailná kontrola; možnosť zistenia poškodení a ochorení neviditeľných zo zeme a zle rozpoznateľných z manipulačnej plošiny a následná účinná prevencia
 • ekologická technológia - minimálne zaťaženie živ. prostredia v okolí stromu

Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+