Výsadba a presádzanie stromov | Pro Arbor

Výsadba a presádzanie stromov

Naša ponuka

  • kontrola a úprava stanovišťa
  • dodanie a dovoz stromov
  • výber taxónu
  • výsadba
  • kotvenie hĺbkové aj povrchové
  • drenážny a závlahový systém
  • ochrana kmeňa
  • zakladací a výchovný rez
  • povýsadbová starostlivosť
  • presádzanie a transport vzrastlých stromov

Výsadba

Odborné zasadenie stromu na cieľové stanovište je z mnohých hľadísk najdôležitejšou arboristickou operáciou. Rovnako ako rez alebo bezpečnostné zaistenie stromu, aj výsadba si vyžaduje kvalifikovaného a dostatočne skúseného odborníka. Na to, aby strom dobre prosperoval a úspešne prekonal všetky počiatočné fázy svojho vývoja až k dospelosti, je nutné dobre poznať všetky techniky a technológie výsadby a presadzovania a ich výhody a nevýhody pre dané stanovište.

Poskytujeme poradenstvo a realizáciu všetkých systémových krokov pri výsadbe stromov a povýsadbovej starostlivosti.

Výber miesta - trvalého stanovišťa stromu

Každý rastúci strom je živý organizmus. Dospelý strom nemôžeme jednoducho rozobrať, preniesť a zložiť na inom mieste. V prípade zlého výberu stanovišťa stromu môžeme v budúcnosti spôsobiť množstvo problémov a konfliktov, ktoré často končia tým najhorším riešením - asanáciou zdravého stromu, ktorý mal iba tú smolu, že rástol na nesprávnom mieste.

Výber vhodného taxónu (druhu) stromu

Každý druh stromu má svoj typický "habitus", teda celkový vzhľad a charakter koruny - nízky, vysoký, štíhly, široký, hustý, riedky, guľovitý, vajcovitý, pyramidálny...
Každý druh uprednostňuje iné klimatické a stanovištné podmienky...
Každý druh sa dožíva iného veku...
Každý druh má iné kvety, iné plody (guľaté, lepkavé, voňavé, páchnuce)...
Zhodnotenie konkrétnych stanovištných podmienok a ich prípadné zlepšenie (príprava stanovišťa)
Klimatické podmienky, vlastnosti pôdy a ovzdušia, stupeň znečistenia, množstvo dostupnej vody, koreňový priestor, ďalšie ohrozujúce faktory...
Výber techniky výsadby
Termín výsadby, príprava výsadbovej jamy, príprava stromu pred výsadbou, ukotvenie (hĺbkové alebo povrchové)...
Starostlivosť o stromy po výsadbe
Výchovný rez, prísun vody a živín, ochrana stromu


Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+