Odborné posudky stromov | Pro Arbor

Odborné posudky stromov

Znalecké posudky, skúšky stability a poradenstvo

Odborné hodnotenie zdravotného stavu stromov a ich statických pomerov:
2 základné aspekty hodnotiacich posudkov:

  • Fyziologická vitalita
  • Biomechanická vitalita

Poskytujeme všetky stupne kontroly a hodnotenia stromov:

  • vizuálne hodnotenie - vrátane kontaktnej kontroly pomocou stromolezectva
  • detailná analýza symptómov - v prípade podozrenia zo skrytých defektov (je potrebná zhruba v prípade 15% stromov), spravidla vizuálne metódy SIA a VTA a jednoduché prístroje
  • prístrojové hodnotenie.

Sme schopní zabezpečiť diagnostiku väčšiny defektov pomocou špeciálnych prístrojov, ťahová skúška podľa metódy SIA, vyšetrenie Rsistographom (meranie hrúbky zvyškovej steny)
Laboratórny fytopatologický rozbor povahy patogénov:

V prípade nutnosti zabezpečíme kultiváciu a identifikáciu patogénnych organizmov a určenia ich invazivity pri rozkladných procesoch (najmä mykologický rozbor pri drevokazných hubách).

Komplexné poradenstvo

Poskytujeme kvalifikované profesionálne poradenstvo pri starostlivosti o stromy pre odbornú aj laickú verejnosť - od ovocných stromčekov v záhrade, cez mestskú a obecnú zeleň až po pamätné a chránené stromy.

V prípade akýchkoľvek otázok, problémov či nejasností týkajúcich sa všetkých kategórií a druhov stromov a ich vzťahov s prostredím prosím neváhajte a kontaktujte nás.


Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+