Korunové istenie- stabilizácia koruny stromov | Pro Arbor

Korunové istenie- stabilizácia koruny stromov

Bezpečnostné viazania

Aplikácia niektorých špičkových technológií a materiálov predznamenala v poslednom desaťročí raketový štart vývoja nových revolučných druhov bezpečnostných viazaní korún stromov. Jednoduchá manipulácia, možnosť rýchlej inštalácie, vynikajúce vlastnosti - pružnosť, pevnosť, odolnosť, ale hlavne novodobý funkčný systém, založený na rešpektovaní prirodzených obranných procesov stromu radia dynamické bezpečnostné viazanie medzi základné stabilizačné a konzervačné opatrenia v modernej arboristike.

Odborná stabilizácia umožňuje zachovať aj stromy, ktoré predstavujú za normálnych okolností zvýšené riziko statického zlyhania. Hlavnou úlohou bezpečnostného viazania je zabrániť rozštiepeniu nestabilných vidlicovitých vetvení kmeňov alebo vetiev a zabezpečiť defektné častí koruny, aby v prípade odlomenia zostali fixované v korune a nespôsobili škody na zdraví či majetku. Aplikácia týchto systémov predstavuje úplne novú kvalitu starostlivosti o stromy, pretože stromy nijako nepoškodzuje.

Podobne ako pri všetkých arboristických zásahoch aj inštalácii viazania predchádza detailné zhodnotenie zdravotného stavu stromu, najmä však jeho biomechanickej vitality a statických pomerov, a odhalenie všetkých defektov ktoré majú zásadný vplyv na stabilitu stromu.

Najvážnejšie defekty

Defekty vetvenia - najmä nestabilné vidlicovité vetvenie rovnocenných súbežných vetiev alebo kmeňov s vrastajúcou kôrou, mechanické poškodenia a infekcie, deštrukcia tvaru koruny (napr. neodborným rezom) - zmena ťažiska


Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+