Starostlivosť o stromy: Chybný rez s fatálnymi následkami | Pro Arbor

Starostlivosť o stromy: Chybný rez s fatálnymi následkami

Starostlivosť o stromy: Chybný rez s fatálnymi následkami

Massaria je choroba platanov, ktorá vedie k rozpadu drevnej hmoty. Vyvoláva ju vreckatá huba (Massaria platani, prípadne Splanchnonema platani (Ces.) Barr.), ktorá napáda predovšetkým oslabené konáre a vetvy. Plodnice a vírusy sú sfarbené do čierna, čím sú v mnohých prípadoch prvým upozornením, že strom je napadnutý škodcami. Kôra stráca svoj svetlozelený nádych, bledne alebo sa sfarbuje do ružova. Zväčša na hornej časti konárov dochádza k oddeľovaniu kôry, prípadne k nekróze kôry.

Včasné upozornenie

Relatívny rozpad drevnej hmoty môže v priebehu niekoľkých mesiacov viesť ku krehkému lomu. Ak sa včas nerozoznajú symptómy poukazujúce na massariu, môže  to viesť k odlomeniu konára a tým k ohrozeniu verejnej dopravy. Na massariu nás môže upozorniť sfarbenie konárov: Zdravé konáre sú zelenkavé, napadnutý konár je vyblednutý alebo sfarbený do ružova a môže byť čiastočné pokrytý čiernym povlakom.

Ako môžu niektoré spôsoby strihu podporiť napadnutie massariou ?

Ak sa redukujú konáre vo vnútri koruny zmenšuje sa množstvo svetla na fotosyntézu ( tvorba suchých konárov, Klug 2010).

Postihnutý konár sa oslabí a v dôsledku tohto oslabenia sa zvyšuje nebezpečenstvo nákazy. Skracovaním postihnutý konár napadne huba a rozloží ho.  Nákazu massariou možno „vyprovokovať“ neuváženým spôsobom rezu. Massaria sa správa ako parazit využívajúci oslabenie alebo ako „prírodný čistič konárov“. Preto to zodpovedá zákonom prírody, že oslabené konáre sú napadnuté silnejšie a odumierajú.Konár je na mieste, kde vyrastá z kmeňa sfarbený do čierna následkom nánosu výtrusov a to je typický príznak nákazy.

Typické príznaky

Príklad: Konár zredukovaný po strihaní v rámci koruny vykazuje po krátkom čase typické príznaky ochorenia massuriou. Tento konár treba naliehavo odstrániť. Ďalší príklad: Priamo nad pešou zónou bol v korune stromu zredukovaný konár, následkom čoho onedlho nastalo očakávané odumretie konára. Aj tu bolo očividné, že až skrátenie konára a následne napadnutie massariou vyvolalo ako následok jeho odumretie.


Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+